Про журнал

Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю.
Журнал виходить друком щоквартально. Він розповсюджується серед читачів та розсилається в провідні наукові бібліотеки України.
Матеріали, що друкуються на сторінках журналу, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики: сучасних проблем економіки підприємств, економічної теорії та історії економічної думки, економіки і управління національним господарством, світового господарства і міжнародних економічних відносин, регіональної економіки, економіки природокористування, економіки та управління підприємствами, грошово-кредитних відносин, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, демографії, економіки праці та соціальної політики, тощо.
Читацькою аудиторією журналу є дослідники та фахівці в сфері економіки, викладачі вищих навчальних закладів та студенти.

Рік заснування: 2015

ISSN (print) 2522-9273

ISSN (on-line) 2616-5236

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22865-12765ПP, від 02.08.2017 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Головний редактор: Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор

Заступники головного редактора:

Бондарук Таїсія Григорівна, доктор економічних наук, професор (Київ, Україна)

Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор (Кропивницький, Україна)

Відповідальний секретар: Білошкурський Микола Васильович, кандидат економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300